Ørnhøj Genbrugsplads

Her kan du læse mere om Ørnhøj Genbrugsplads. Du kan se, hvornår den holder åbent, og hvordan du skal sortere.

Genbrugspladsen i Ørnhøj
Nordtoften 16
6973 Ørnhøj

Døgnåben hele året

 • Pladsen er døgnåben og ubemandet fra den 20. maj 2017.
 • Pladsen er videoovervåget.

Pladsen er lukket

 • 31. december

Hvad og hvor kan jeg aflevere?

På Ørnhøj genbrugsplads kan du aflevere følgende typer affald

 • brændbart affald
 • pap
 • metal
 • træ
 • haveaffald

Uden for pladsen står der containere til pap, tøj og glas. Her kan du aflevere disse ting udenfor pladsens åbningstider. 

 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg totalvægt + trailer.
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl. (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald).
 • Du må ikke anvende sorte eller farvede sække til aflevering af affald.
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald.
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse.
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen.
 • Pladsens brugere skal til enhver tid følge personalets vejledninger og anvisninger.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen.

Dekorativt foto

Erhvervsaffald

Er du erhvervskunde på genbrugspladsen så læse mere her

Billede af varevogn og elektrikerSærligt for erhverv