Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd angående bortskaffelse.

Genbrugspladserne er til sorteret affald. Her kan du afleveres næsten alt hvad der kommer fra en privat husholdning. Læs mere om hvad og hvor du kan aflevere.

Læs også mere om sortering af husholdningsaffald under - Sådan sorterer du.

Affaldet skal sorteres

Sorter altid affaldet hjemmefra. Det skal nemlig afleveres som forskellige typer affald:

  • Genanvendelse
  • Forbrænding
  • Deponering på lossepladsen
  • Farligt affald

Læs mere om hvad du kan aflevere på de forskellige genbrugspladser under menupunktet Genbrugspladser.

Husk: Du må kun komme på genbrugspladsen med klare plastsække.

Adgang til genbrugspladser

Kun køretøjer med totalvægt op til 3.500 kg + trailer har adgang til genbrugspladserne. Traktorer skal medbringe registreringsattest, hvor totalvægten fremgår. Læs mere ved erhverv under - Særligt for erhverv.

Aflevering af haveaffald

Du kan på alle genbrugspladser aflevere dit haveaffald. 

Sortér dit haveaffald i:

  • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter.
  • Trærødder (maks. 3 stk.). 
  • Sten og jord. 

Du kan ofte købe færdige kompost til jordforbedring i din haven. Spørg på din lokale genbrugsplads hvad de har. Se priserne for køb af materialer på genbrugspladserne her. 
Komposten fra genbrugspladsen er varmebehandlet og dermed ukrudtsfri. Du kan læse mere og haveaffald og kompost her

Asbest

Vedrørende materialer der indeholder asbest, er der nogle regler, som du bedes overholde. 

Der må afleveres max 10 plader om året per husstand. Ved større mængder må der træffes aftale med Østdeponi. Alle tagplader betragtes som asbestholdige.

  • Pladerne skal afleveres i de opstillede special containere til asbest. 
  • Trailere må ikke fejes rene på pladsen.

Er dit affald ikke sorteret korrekt, kan pladsmanden bede dig om, at komme igen når det er korrekt sorteret.

dekorativ grafik