Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd angående bortskaffelse.

Genbrugspladserne er til sorteret affald. Her kan du afleveres næsten alt hvad der kommer fra en privat husholdning. Læs mere om hvad og hvor du kan aflevere.

Sorter altid affaldet hjemmefra. Det skal nemlig afleveres som forskellige typer affald:

 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponering på lossepladsen
 • Farligt affald

Læs mere om hvad du kan aflevere på de forskellige genbrugspladser under menupunktet Genbrugspladser.

Husk: Du må kun komme på genbrugspladsen med klare plastsække.

Se mere om sortering af husholdningsaffald.


Kun køretøjer med totalvægt op til 3.500 kg + trailer har adgang til genbrugspladserne.

Traktorer skal medbringe registreringsattest, hvor totalvægten fremgår.

Se mere om erhvervsaffald.


Du kan aflevere haveaffald på alle genbrugspladser. 

Sortér dit haveaffald i

 • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter.
 • Trærødder (maks. 3 stk.). 
 • Sten og jord. 

Du kan ofte købe færdig kompost til jordforbedring i din have. Spørg på din lokale genbrugsplads hvad de har.

Se priser for køb af materialer på genbrugspladserne. 

Komposten fra genbrugspladsen er varmebehandlet og dermed ukrudtsfri.

Læs mere og haveaffald og kompost her


Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og den fremtidige behandling bedes borgerne om at overholde nedenstående regler ved aflevering af asbestholdige materialer på kommunens genbrugspladser:

 • Henvendelse skal ske til medarbejder før aflæsning.
 • Der må kun afleveres max 10 planer om året pr. husstand.
 • Ved større mængder skal der træffes aftale med AFLD. Alle tagplader betragtes som asbestholdige.
 • Trailere må ikke fejes rene på pladsen. 

Overholdes ovenstående regler ikke, ser vi os desværre nødsaget til at afvise borgerne.

Asbest - på AFLD Affaldsbehandlingsanlæg

Bestemmelse for aflevering af asbestholdigt affald mod betaling. 

Der kan aflevers følgende asbestholdigt materialer:

 • Asbestholdige hele tagplader - stablet på paller.
 • Asbestholdige skifer tagplader - skal leveres i lukkede bigbags og på paller.
 • Itugåede asbest- og ikke asbestholdige plader - skal leveres i lukkede bigbags og på paller.
 • Asbestholdige og ikke asbestholdige hele tagrygninger - skal leveres på paller.

AFLD affaldsbehandlingsanlæg, Fasterholtgårdvej10, 7400 Herning. TLf. 9714 8444 - www.afld.dk

 


 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg totalvægt + trailer.
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl. (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald).
 • Du må ikke anvende sorte eller farvede sække til aflevering af affald.
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald.
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse.
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen.
 • Pladsens brugere skal til enhver tid følge personalets vejledninger og anvisninger.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen.

dekorativ grafik

Kontaktinfo

Telefonisk henvendelse:

Den Grønne Linje
Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstider
Mandag: 8-16
Tirsdag - Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail