Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd angående bortskaffelse.

Genbrugspladserne er til sorteret affald. Her kan du afleveres næsten alt hvad der kommer fra en privat husholdning. Læs mere om hvad og hvor du kan aflevere.

Sorter altid affaldet hjemmefra. Det skal nemlig afleveres som forskellige typer affald:

 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponering på lossepladsen
 • Farligt affald

Læs mere om hvad du kan aflevere på de forskellige genbrugspladser under menupunktet Genbrugspladser.

Husk: Du må kun komme på genbrugspladsen med klare plastsække.

Se mere om sortering af husholdningsaffald.


Kun køretøjer med totalvægt op til 3.500 kg + trailer har adgang til genbrugspladserne.

Traktorer skal medbringe registreringsattest, hvor totalvægten fremgår.

Se mere om erhvervsaffald.


Du kan aflevere haveaffald på alle genbrugspladser. 

Sortér dit haveaffald i

 • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter.
 • Trærødder (maks. 3 stk.). 
 • Sten og jord. 

Du kan ofte købe færdig kompost til jordforbedring i din have. Spørg på din lokale genbrugsplads hvad de har.

Se priser for køb af materialer på genbrugspladserne. 

Komposten fra genbrugspladsen er varmebehandlet og dermed ukrudtsfri.

Læs mere og haveaffald og kompost her


Vedrørende materialer der indeholder asbest, er der nogle regler, som du bedes overholde. 

Der må afleveres max 10 plader om året per husstand. Ved større mængder må der træffes aftale med Østdeponi. Alle tagplader betragtes som asbestholdige.

 • Pladerne skal afleveres i de opstillede special containere til asbest. 
 • Trailere må ikke fejes rene på pladsen.

Er dit affald ikke sorteret korrekt, kan pladsmanden bede dig om, at komme igen når det er korrekt sorteret.


 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg totalvægt + trailer.
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl. (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald).
 • Du må ikke anvende sorte eller farvede sække til aflevering af affald.
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald.
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse.
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen.
 • Pladsens brugere skal til enhver tid følge personalets vejledninger og anvisninger.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen.

dekorativ grafik

Kontaktinfo

Telefonisk henvendelse:

Den Grønne Linje
Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstider
Mandag: 8-16
Tirsdag - Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail