Renovationsgebyrer

Her finder du taksterne for renovation i Herning Kommune. Du kan også læse mere om de forskellige gebyrer.

Renovation opkræves via ejendomsskattebilletten, der bliver udsendt hvert år midt i december.

Øvrige ordninger pr. bolig

Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden. 

Det drejer sig om følgende:

  • Flaskecontainere
  • Genbrugspladser
  • Afhentning af storskrald
  • Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.
  • Haveaffaldspladser
  • Information og regulativer.

Fællesudgifter pr. bolig

Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, edb, ledelse m.m.

Opkrævning for renovation 

Er der ændringer vedrørende beholderantal, bliver det reguleret via ejendomsskattebilletten på hhv. 1. eller 2. rate.

Det betyder, at ændringer skal registreres inden 1. nov., hvis de skal ændres i 1. rate. Inden 10. maj, hvis de skal ændres i 2.rate.

Renovationsgebyr for en almindelig husstand
Beholdertype         Tømning          Gebyr pr. år 
(incl. moms)

240 l til brændbart        

Hver 2. uge          911,25 kr.

240 l til aviser

Hver 8. uge 181,25 kr.

400 l til brændbart 

Hver uge 3.052,50 kr.

400 l til brændbart 

Hver 2. uge 1.526,25 kr.

400 l til aviser

Hver 4. uge 591,25 kr.

600 l til brændbart

Hver uge 4.521,25 kr.

 

Priser for tømning af nedgravede affaldsbeholdere*
Beholdertype         Tømning        

Pris pr. år
(incl. moms)

 5 m3 til brændbart affald       

Hver 2. uge         9.585,50 kr.

 3 m3 til brændbart affald

Hver 2. uge 8.145,00 kr.

 5 m3 til papir

Hver 4. uge  1.365,00 kr.

 Ekstratømning brændbart

      687,50 kr.

*Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr.

 

Andre gebyrer
Bolig         Pris

 Fællesudgifter pr. bolig        

96,25 kr.

 Øvrige ordninger pr. bolig

797,50 kr.

 

Ekstra tømninger af brændbart affald
 Emne          Pris

240 l beholder

206,25 kr.

400 l beholder

206,25 kr.

600 l beholder

206,25 kr.

Sækkemærke

30,00 kr.

Udbringning og ombytning af beholder        

375,00 kr. 
pr udbringning

Sækkemærke

30,00 kr.

Tillæg for fejlsortering/afhentning af affald

361,25 kr. 
pr. aflevering

Problemaffaldskasse for institutioner

187,50 kr

 

 

Erhvervsaffald

Er du erhvervskunde på genbrugspladsen så læse mere her

Billede af varevogn og elektrikerSærligt for erhverv

Åbningstider på genbrugspladserne

Se åbningstiderne på genbrugspladserne i Herning Kommune.

GenbrugspladsSe åbningstider