Almindelige husstande

Det er politisk bestemt, at alle private husstande i kommunen som minimum skal have en affaldsbeholder på 240 liter til brændbart affald og en papirbeholder på 240 liter.

Beholderen til brændbart bliver tømt hver 14. dag. Beholderen med papir bliver tømt hver 8. uge. 

Etageboliger og lignende

De fleste etageboliger har fællesløsninger, hvor de enten har nedgravede containere eller større containere på enten 400 liter eller 600 liter. Containerne bliver tømt efter behov og aftale med viceværten.

Aftal nærmere med grøn linje, hvis der skal oprettes fællesløsninger. 

 

Sommerhuse

Som sommerhus ejer kan du vælge imellem to valgmuligheder.

Som sommerhuse ejer skal du som minimum have en affaldsbeholder på 240 liter, samt en beholder til papir på 250 liter, ligesom ved almindelige boliger. 

Du har dog to muligheder for tømning:

  • Du kan vælge kun at få tømt i sommerhalvåret. Perioden gælder fra når vi overgår til sommertid og slutter når vi går over til vintertid igen. Ved denne ordning betaler du kun det halve i renovation. Huset skal være registeret som sommerhus. 
  • Du kan også vælge at få tømning hele året. Ring da og hør nærmere hos Grøn linje. 

 

 

 

Hvordan bruger du din affaldsbeholder?

For at kunne tømme dine beholdere er der nogle regler der skal overholdes. 

  • Alt affald skal i lukkede affaldsposer.
  • Undgå, at affaldet kiler sig fast og brug almindelige små affaldsposer.
  • Luk altid for affaldsposen.
  • Rengør beholderen engang imellem ved at spule med rent vand.
  • Aske fra fyr, brændeovn, grill og gadeopfej SKAL i lukkede poser, da skraldemændene ellers bliver generet af støv, når de tømmer skraldespanden. 
  • Låget på beholderen skal kunne lukkes, da den ellers ikke bliver tømt.

Har du ekstra affald?

Har du mere affald, end du kan have i din beholder?

  • Sækkemærkater: Du kan enten købe sækkemærkater til 30 kr. stykket på genbrugspladserne eller i Borgerservice. Sæt mærkaten på en affaldssæk og stil den ved siden af din affaldsbeholder. Skraldemanden tager den da med ved næste ordinære tømning. Affaldssækken skal være en klar eller sort plastsæk - af dem du køber på ruller a' 100l. Posen skal være lukket.
  • Ekstra tømning: Du har også mulighed for at bestille en ekstra tømning. Se priser under Renovationsgebyrer.

Skal låget kunne lukkes?

Låget skal kunne lukkes helt på din affaldsbeholder. 

Skraldemanden må ikke tømme din beholder, hvis den er overfyldt og låget ikke kan lukkes. 

Dette skyldes blandet andet, at de ikke kan tømme beholderen korrekt i skraldebilen, hvis låget ikke kan lukkes. Der kan også være fare for, at der falder affald ud. 

Hvis du ekstra affald, som ikke kan være i beholderen, skal du betale for den ekstra mængde.  Læs mere under punktet - Har du ekstra affald. Du kan også vælge at betale for en større beholder. Se priser under renovationsgebyrer.