Placering af affaldsbeholder

Læs mere om hvordan dine affaldsbeholdere skal placeres, så der kan blive tømt affald. Læs også vejledning angående den nye skelordning.

For at du kan få tømt dine beholdere til affald, er der en række ting, som du skal sørge for er på plads:

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen.
 • Underlaget skal være jævnt og fast - fx fliser eller asfalt.
 • Håndtaget skal vende ud mod adgangsvejen.
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen.
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne.
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder osv. må ikke stå i vejen.
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst.


Kravene til adgangsvejen er stillet af Arbejdstilsynet af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø. De håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre. 

Særligt for affaldsstationer

 • Der skal være plads til frit at manøvrere med beholderne.
 • Der anbefales ca. 15 cm. imellem beholderne.
 • Står beholderne på række, skal der også være ca. 50 cm. for enden af rækken.
 • To rækker beholdere over for hinanden skal stå med ca. 1,5 meters afstand.

Særligt for landejendomme

 • Ved længere private veje skal der være mulighed for at vende renovationsbilen.
 • Kørevejen skal have et fast underlag.
 • Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret, så der er 4 meter i bredden og 4 meter i højden.

Ved sne og glat føre

 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset. Det er grundejerens ansvar at rydde en passage i den snevold, der kan komme mellem vej og fortov, når sneploven har været i gang på vejen.
 • Det vil være en stor hjælp, hvis du stiller beholderen frem til fortovet, når vejrudsigten varsler sne. 

Hvis adgangsvejen ikke er i orden

 • Tømmes beholderen kun hvis den er stillet ud til vejen.

Giv skraldemanden en hånd

 • Træk håndtaget op på beholderen og vend det ud mod adgangsvejen på tømningsdagen.

Hvis du har tilmeldt dig skelordning

Der bliver hvert efterår mulighed for at tilmelde sig til skelordningen . Hold øje med dagspressen eller tilmeld dig nyder for affald og genbrug.
Der vil igen 
 
Du kan spare 200 kr. om året pr. husstand med et sæt beholdere. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre rabatmuligheder. 
 
2 affaldsbeholdere